a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Moerella pygmaea (Lovén, 1846)

Kleine platschelp
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 8 mm. Bruingeel, met vaak roze uitwaaierende strepen. Dunschalig. Top ver achter het midden. Voorrand afgerond, achterrand zwak afgeknot. Talloze fijne concentrische ribjes en zwakke radiaal-sculptuur. Uitwendig ligament. Dier met lange gescheiden sifonen zonder duidelijke tentakelkransjes.