a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

Driehoeksmossel
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (3) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Tweekleppige uit zoet water. Exoot/ingevoerde soort. Tot 40 mm. Geelbruin met zigzagtekening op de schelp, vooral bij jonge exemplaren. Binnenzijde soms met lichtblauwe gloed. Tamelijk stevige, onregelmatig-driehoekige, in dwarsdoorsnede gekielde schelp. De schelphelften zijn gelijk in hoogte. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit geen lepelvormig uitsteeksel. Leeft in zoet water, vastgehecht met byssusdraden.
Te verwarren met:
Brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata: deze heeft aan de binnenzijde een klein lepelvormig uitsteeksel. Quaggamossel Dreissena bugensis: heeft een meer afgeronde schelp, een inbochting in de onderrand, ongelijke kleppen en vaak geen echte zigzagstrepen.
 
foto42968
foto42967