a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758)

Schelvis
algemeen | ecologie & verspreiding | eieren | taxonomie | feedback (0)

Familie:Gadidae
Typering: Mariene vissoort
Auteur: IvL
Herkenning
Langwerpige vis, taps toelopend naar achteren. In doorsnee bijna rond. Grootste breedte ongeveer in het midden. Gemiddeld 35 cm (tot 112 cm). Rug donker groenbruin, flanken zilvergrijs, buik wit. Onder de eerste rugvin zit een kenmerkende grote ovale donkere vlek ('Devil's thumbprint'). Zijlijn donker en boven de borstvinnen iets gebogen. Relatief klein en onderstandige bekk, die niet voorbij de ogen komt. Eén korte kindraad. Drie rugvinnen en twee anaalvinnen. De eerste rugvin is driehoekig met lange vinstralen. Overige rug- en anaalvinnen eveneens hoekig. De voorste anaalvin begint vlak achter de eerste rugvin. Buikvinnen klein met een langgerekte eerste vinstraal. De staartvin kan min of meer gevorkt zijn.
Te verwarren met:
Lijkt op Kabeljauw, Wijting, Pollak en andere Kabeljauwachtigen. De Schelvis is onder andere te herkennen aan de ovale donkere vlek onder de eerste rugvin ('Devil's thumbprint': de Wijting heeft ook een zwart vlekje, dit is echter kleiner). De bek is onderstandig, net als bij de Schelvis en Wijting, maar in tegenstelling tot de Pollak. Bij de Schelvis kan de staartvin soms wat gevorkt zijn.
Auteurs: IvL