a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Cyclopteridae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Thans niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Stabiel of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Zeldzaam
Typering: Mariene vissoort
Auteur: WV / IvL
Herkenning
Een plompe vis met een stompe kop en kleine bek en kleine ogen. Vrouwtjes tot 70, mannetjes tot 50 cm. Groenachtig grijs, jonge dieren geel tot groen, met een zilveren kopstreep. Mannetjes in de paaitijd oranjerood, vrouwtjes blauwachtig. Op de huid staan benige knobbels. Geen echte voorste rugvin, de voorste vin is bij volgroeide dieren vergroeid en vormt een benige verhoging van de rug. De tweede rugvin is normaal, relatief kort en staat ver achter op de rug. De anaalvin is eveneens kort en is ongeveer op dezelfde plaats ingeplant. Brede borstvinnen. Onder de buik zijn de buikvinnen vergroeid tot een grote ronde, aan de randen verdikte platte zuigschijf.
Te verwarren met:
Onmiskenbaar in onze wateren (elders ter wereld komen nog diverse soorten 'lumpsuckers' voor).
Auteurs: WV / IvL
 
foto43187
foto43188
foto43189
foto43190