Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Korstmossen1990
Soortenlijst

14 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Cladonia Heidestaartje en Bekermos (G)  
Evernia prunastri EikenmosaTNB
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmosaGE
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorstaTNB
Lecanora chlarotera Witte schotelkorstaTNB
Lecanora muralis MuurschotelkorstaTNB
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltjeaTNB
Parmelia sulcata Gewoon schildmosaTNB
Peltigera canina Groot leermoszzKW
Physcia adscendens KapjesvingermosaTNB
Physcia caesia StoeprandvingermosaTNB
Physcia tenella HeksenvingermosaTNB
Ramalina farinacea Melig takmosaTNB
Xanthoria parietina Groot dooiermosaTNB

© NDFF 2019