Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Korstmossen2000
Soortenlijst

46 soorten gevonden sinds 2000
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Alyxoria culmigena RivierschriftmosaTNB
Amandinea punctata VliegenstrontjesmosaTNB
Arthonia atra Zwart schriftmosaTNB
Arthonia spadicea InktspatkorstaTNB
Calogaya decipiens Stoffige citroenkorstaTNB
Calogaya pusilla SinaasappelkorstaTNB
Candelaria concolor Vals dooiermosaTNB
Candelariella vitellina Grove geelkorstaTNB
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermosaTNB
Cladonia humilis Frietzak-bekermosaTNB
Dendrographa decolorans PurperkringaTNB
Evernia prunastri EikenmosaTNB
Flavoparmelia caperata BosschildmosaTNB
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmosaTNB
Flavoplaca flavocitrina Valse citroenkorstaTNB
Flavoplaca ruderum KerkcitroenkorstaTNB
Graphis scripta Gewoon schriftmosaTNB
Gyalolechia flavovirescens BetoncitroenkorstaTNB
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmosaGE
Jamesiella anastomosans AspergekorstaTNB
Lecanora albescens KalkschotelkorstaTNB
Lecanora barkmaniana AmmoniakschotelkorstaTNB
Lecanora carpinea Melige schotelkorstaTNB
Lecanora chlarotera Witte schotelkorstaTNB
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorstaTNB
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorstaTNB
Lecanora muralis MuurschotelkorstaTNB
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltjeaTNB
Lepraria finkii Gelobde poederkorstaTNB
Lichenes sp. korstmos (soort onbekend)  
Melanelixia subaurifera Verstop-schildmosaTNB
Normandina pulchella HamsteroortjeaTNB
Parmelia sulcata Gewoon schildmosaTNB
Parmotrema perlatum Groot schildmosaTNB
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmosaTNB
Phlyctis argena LichtvlekjeaTNB
Physcia adscendens KapjesvingermosaTNB
Physcia stellaris Groot vingermoszzTNB
Physcia tenella HeksenvingermosaTNB
Physconia grisea Grauw rijpmosaTNB
Punctelia borreri WitstippelschildmosaTNB
Punctelia jeckeri RijpschildmosaTNB
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmosaTNB
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorstaTNB
Xanthoria calcicola Oranje dooiermosaTNB
Xanthoria parietina Groot dooiermosaTNB

© NDFF 2024