a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Clathrus archeri (Berk.) Dring

Inktviszwam
algemeen | overzicht 1995 | taxonomie | artikelen (4) | standaardwerken (7) | trend en fenologie | feedback (0)

Taxonomie/morfologie
Groep: Gemengde morfologische en taxonomische groepsindeling (Standaardlijst 2013 p. 25-26) Basidiomyceten, gasteromycetoïd (buikzwammen en verwanten) (Bga)
NMV soortcode: Soortcode in NMV Standaardlijst 2013 0200010
Ecologie Standaardlijst 2013, p. 31-38
Functionele groep: Functie in het ecosysteem, met code Terrestrische (bodembewonende) saprotroof (St)
Habitat: Biotoop waarin de soort meestal voorkomt, met code park, plantsoen (93)
Substraat: Substraat waarop de soort meestal groeit, met code strooisel (11)
Organisme: Organisme waarmee de soort meestal verbonden is, met code Loofbomen en -struiken (10)
Verspreiding/bedreiging
Zeldzaamheid: Gebaseerd op waarnemingen vanaf 1990, wordt één per jaar bijgewerkt vrij algemeen (aa)
Rode Lijst 2008 RL 2008 categorie (samenvatting in Standaardlijst 2013, p. 42-43); * betekent afgeleid, niet expliciet in publicatie) Thans niet bedreigd (TNB)
Klimaatopwarming: Gevoeligheid voor opwarming van het klimaat (Standaardlijst 2013, p. 41-42) positief effect
Verzuring: Gevoeligheid voor verzuring (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Vermesting: Gevoeligheid voor vermesting (Standaardlijst 2013, p. 41-42) positief effect
Verdroging: Gevoeligheid voor verdroging (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Determinatie/bewijs Gewenste vorm van onderzoek, bewijs of opgave (Standaardlijst 2013, p. 29-30)
Microscopie: Onderzoek aan sporen, basidiën/asci, cystiden, hyfen, etc. Veldwaarneming kan voldoende zijn voor validatie
 
foto6747
foto6749
foto6750
foto6751
foto38888
foto6748
foto6752
foto39669