a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Dryptodon hartmanii
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op zure steen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Grimmia hartmanii groeit op beschaduwde rotsblokken in bossen en langs beken. De soort is gemakkelijk te herkennen aan kluwens druiventrosvormige gemmen, groeiend aan vervormde bladtoppen tussen de... [meer]
 
foto12016
foto56
foto2574
foto2684
foto12015
foto12017
foto2685
foto12012
foto12013
foto12014