a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scapania lingulata H. Buch

Tongschoffelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Scapania microphylla
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Over de enige Nederlandse groeiplaats bij Reek in Noord-Brabant is weinig bekend. Het herbariumetiket vermeldt “wand 1e put in dennenbos”. De Reekse Heide is een voormalige stuifzandgebied dat in he... [meer]