a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (17) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 2
Europese Rode Lijst: kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Orthotrichum rogeri is vooral gevonden in vochtige, jonge wilgenbossen en in jonge aanplant van Zomereik. Het betreft meestal slechts een enkel polletje op een enkele tak. Op zo'n tak wordt Orthotrich... [meer]
 
foto4861
foto49
foto47
foto11764
foto48