a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort.

Tenger vetkelkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Gymnomitriaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Marsupella funckii kwam in ons land vooral voor op min of meer beschaduwde, weinig begroeide plekjes op zuur lemig zand: boswalletjes, vochtige heide, veelal samen met M. emarginata. Andere regelmat... [meer]