a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum contortum Schultz

Trilveenveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Sphagnum contortum is in zekere zin een 'buitenbeentje' onder de veenmossen: zure standplaatsen worden gemeden. Schoon maar mineraalrijk water in kwelveentjes, trilvenen en bronweides creëren goede... [meer]
 
foto11936
foto11937
foto11938
foto11939
foto1820
foto54082
foto11940
foto11941
foto32191
foto54081
foto54090
foto54083