a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Dennenspinner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Heeft een verbrokkelde verspreiding op de zandgronden en in de noordelijke duinen. In 2009 is ook een exemplaar waargenomen in Zeeland. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De mannetjes van de dennenspinner komen goed op licht, de vrouwtjes slechts zelden.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting