a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Donkere grasuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; elders ook af en toe een waarneming. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 15-19 mm. De tamelijk brede voorvleugel van deze stevig gebouwde uil heeft een rechte voorrand en een vrij gelijkmatig zwartachtig bruine grondkleur met daarover een fijne goudgele spikkeling. Goed zichtbaar zijn de goudgeel omlijnde ringvlek en niervlek en de lichte golflijn; de donkere, enigszins licht gerande middelste dwarslijnen zijn minder opvallend. Er is weinig variatie; soms vertoont de niervlek een puntvormige uitstulping in de richting van de ringvlek. Het mannetje heeft licht geveerde antennen en een grotendeels witachtige achtervleugel. Bij het vrouwtje is de achtervleugel grijs en bij de vleugelwortel witachtig.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting