a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Donkere wapendrager
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen en lokaal op de zandgronden in het binnenland. RL: bedreigd.

In het kort...
De donkere wapendrager komt voor in open vochtige gebieden in de duinen en op de zandgronden.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting