a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)

Drietand
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Op de voorvleugels van de drietand vallen de zwarte lijnen op.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting