a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)

Donkere iepenuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voor in de kustprovincies en lokaal op de zandgronden; elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-16 mm. Deze uil houdt in rust de vleugels dicht tegen het lichaam gedrukt. De binnenrand van de roodachtig bruine voorvleugel is naar binnen gebogen. De wit afgezette dwarslijnen vertonen vlak voor de voorrand een scherpe knik; de witte afzetting verbreedt zich hier tot een dikke witte lijn of een kleine driehoekige vlek. Ook aan het uiteinde van de vaag zichtbare golflijn bevindt zich een witachtige vlek. Deze vormt in combinatie met de witte vlek aan het uiteinde van de buitenste dwarslijn een zwakke halvemaanvormige vlek. De ringvlek en de niervlek zijn slechts vaag zichtbaar; de ringvlek is gereduceerd tot een zwart puntje dat lichtbruin omrand is. De achtervleugel is donker, soms bijna zwart van kleur met een vrij brede crèmekleurige achterrand en een iets smallere crèmekleurige voorrand.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting