a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)

Dubbelstipvoorjaarsuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: niet bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 17-20 mm. De vrij brede voorvleugel heeft een gebogen voorrand en loopt enigszins spits toe. Aan de binnenzijde van de vage lichte golflijn bevinden zich enkele dwars op de golflijn staande, zwart gekleurde vlekjes, waarvan de twee middelste sterk in het oog springen en meestal een opvallende dubbele vlek vormen; soms zijn ze bruin en minder duidelijk, heel zelden ontbreken ze. Van de rest van de tekening valt vooral de donkere binnenste lob van de niervlek op. De centrale dwarslijnen zijn slechts vaag zichtbaar. De voorvleugel heeft over het algemeen een geelachtig bruine grondkleur, maar kan ook meer rood- of grijsachtig bruin zijn; soms heeft de vleugel een enigszins korrelig uiterlijk. De antennen van het mannetje zijn zichtbaar geveerd; die van het vrouwtje hebben uitsteeksels die alleen met een loep zichtbaar zijn.
Kenmerken rups: Tot 40 mm; lichaam boven de spiracula grijsachtig bruin, onder de spiracula lichtgrijs of groenachtig grijs; over de rug een brede, okerkleurige middenband met daarin een rij donkerder pijlvlekken; over de spiracula een okerkleurige, langs de bovenrand zwartgezoomde lengteband met op de segmenten vier en vijf opvallende witte stippen; over de rugzijde van segment elf een okerkleurige dwarsband; kop roodachtig bruin met donkerder tekening.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting