a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)

Donkere aarduil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. De enige recente waarneming van deze soort dateert uit 2010 in Gelderland.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 18-22 mm. De lange smalle en stompe voorvleugel is meestal grijsachtig bruin. Langs de voorrand bevindt zich een, soms aanzienlijk brede, roodachtig getinte strook. Opvallend is de lange zwarte streep in het wortelveld; bij sommige roodachtige, zwak getekende exemplaren ontbreekt deze echter. De achtervleugel is vuilwit, langs de achterrand iets donkerder.
Kenmerken rups: Tot 42 mm; lichaam mat geelachtig of groenachtig bruin; op de rugzijde soms okerkleurig, met een rij V-vormige vlekken en een lichte middenstreep; op de flanken soms een rij donkergezoomde, schuine, geelachtige strepen; kop grijsachtig bruin.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting