a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)

Maantandvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De maantandvlinder komt lokaal voor in eikenbossen en struwelen en parken met eiken.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting