a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)

Moeraswalstrospanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige plaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De rupsen van de eerste generatie leven van september tot mei, die van de tweede in juli.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting