a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)

Meldedwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de kustprovincies. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 11-13 mm. Een tamelijk grote kaneelbruine dwergspanner met een vrij brede afgeronde voorvleugel. Op de voorvleugel bevinden zich een duidelijke, lichte brede dwarslijn en golflijn. De middenstip is klein en meestal goed zichtbaar. De vlinders variëren nauwelijks in tekening en kleur.
Kenmerken rups: Tot 23 mm; lichaam lichtgrijs, groen of bruin met een rij donkere, pijlvormige vlekken over de rug; soms zonder duidelijke tekening.Uiterlijk Porter: 19-20 mm. Lijf gewoonlijk heldergroen maar ook wel bleekbruin, met onduidelijke donkerder rugtekening en helemaal bedekt met kleine grijswitte spikkels en lijntjes.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting