a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850

Moeras-micro-uil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Een soort die zeer verspreid en lokaal op de zandgronden in het binnenland voorkomt; daarbuiten ook af en toe een waarneming. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De moerasmicro-uil vliegt aan het eind van de middag en in de schemering, soms in zwermen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting