a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lacanobia splendens (Hübner, 1808)

Moeras-w-uil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt vooral voor in de laagveengebieden in de westelijke helft van het land, Friesland en Noordwest-Overijssel, en kan op sommige vliegplaatsen vrij talrijk kan zijn. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 17-20 mm. In tegenstelling tot de andere Lacanobia-soorten valt de W in de fijne geel- tot grijsachtige golflijn vaak niet erg op. De grondkleur van de voorvleugel is warmbruin, meestal met een vrij zware rood- tot rozeachtig bruine bestuiving; doorgaans is een duidelijke dunne middenschaduw aanwezig. De niervlek is meestal witachtig gevuld. De doorgaans zwakke centrale dwarslijnen zijn enigszins getand. Langs de binnenzijde van de golflijn ligt een donkere schaduw die gevolgd wordt door een vrij brede lichte zone.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting