a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plusia putnami (Grote, 1873)

Moerasgoudvenstertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de drie noordoostelijke provincies. RL: bedreigd.

In het kort...
Het moerasgoudvenstertje leeft in vochtige biotopen en heeft diverse grassen als waardplant.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting