a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Saturniidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt op de Veluwe vrij veel voor; wordt ook waargenomen in Zuid-Limburg en rond Nijmegen. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De zeldzame, maar opvallende okergele tauvlinder wordt vooral gezien in beukenbossen op de Veluwe.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting