a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hecatera bicolorata Hufnagel, 1766

Tweekleurige uil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 13-15 mm. Het donkergrijze of zwartachtige middenveld, met daarin de licht gekleurde ringvlek en niervlek, steekt duidelijk af tegen de rest van de (grijsachtig) witte voorvleugel. In zeldzame gevallen is de grondkleur van de voorvleugel grijs, waardoor het middenveld minder duidelijk afsteekt. De voorvleugel heeft een rechte voorrand.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting