a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Teunisbloempijlstaart
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Sphingidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Soort die beschermd is volgens de Habitatrichtlijn en lange tijd slechts bekend was van enkele waarnemingen van vóór 1900. De laatste jaren breidt deze soort zich vanuit Zuid-Limburg naar het noorden uit; de meeste waarnemingen komen uit de provincie Limburg, maar er zijn ook enkele exemplaren waargenomen in andere provincies, waaronder Noord-Brabant en Gelderland. RL: niet bedreigd.
Bescherming:4

In het kort...
De zeldzame teunisbloempijlstaart wordt vanaf 1996 in Zuid-Limburg in toenemende aantallen waargenomen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting