a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)

Turkse uil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Een trekvlinder die sinds 1976 verspreid over het land, maar vooral in het zuidwesten, wordt waargenomen; in gebieden met glastuinbouw kan de soort een plaag zijn in kassen.

In het kort...
De turkse uil is een trekvlinder uit Zuid-Europa en kan hier een plaag vormen in verwarmde kassen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting