a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Urospora neglecta (Kornmann) Lokhorst & Trask, 1981

Vergeten spatwaterwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Thallus (plantvorm) is draadvormig en bestaat uit onvertakte filamenten die één celrij breed zijn. De cellen zijn 15-50 µm in diameter en hebben meerdere celkernen. De draden voelen vrij zacht. Elke cel bevat één netvormige chromatofoor (onderdeel van de cel dat pigment bevat). De soort is vastgehecht aan het substraat door middel van één rhizoid (wortelhaar) die vanuit de basale cel groeit.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere draadvormige groenwieren die onvertakt zijn, bijvoorbeeld soorten uit het geslacht Ulothrix, Rhizoclonium en Chaetomorpha. Voor onderscheid moet worden gekeken naar de vorm van de chromatofoor, de diameter van de cellen en de aanhechting. De verschillende Urospora-soorten in Nederland kunnen onderscheiden worden op basis van het aantal wortelharen, de diameter en de vorm van de cellen.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos