a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh, 1823

Vederwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 10 cm lang. Lichtgroen tot donkergroen van kleur. Voelt slap en teer aan. Thallus (plantvorm) is sifonaal opgebouwd (geen interne celwanden), met kruipende assen waaruit hoofdassen ontspringen. Vanuit de hoofdas komen vertakkingen (kan één tot tweevoudig geveerd zijn). Deze vertakkingen zijn regelmatig geveerd en liggen in één vlak.
Te verwarren met:
Vederwier kan verward worden met Onregelmatig vederwier Bryopsis hypnoides en Bryopsis lyngbyei. Bij Vederwier en Bryopsis lyngbyei liggen de vertakkingen echter in één vlak, terwijl de vertakkingen bij Onregelmatig vederwier alzijdig zijn. Bryopsis lyngbyei heeft een meestal onvertakte hoofdas, terwijl de hoofdas van Vederwier vaak vertakt is. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk tussen Bryopsis lyngbyei en Vederwier is echter de plaatsing voortplantingsorganen: bij Bryopsis lyngbyei vormen er nieuwe zijtakjes ter hoogte van de lege gametocysten (voordat deze zijn afgeworpen), terwijl Vederwier geen nieuwe zijtakjes vormt ter hoogte van de lege gametocysten.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38922