a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Leptosiphonia fibrillosa (Agardh) A.M.Savoie & G.W.Saunders, 2019

Violet buiswier
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot 25 cm hoog. Bruinrood tot paarsrood van kleur. Thallus (plantvorm) heeft een discvormige hechtschijf, is struikvormig en opgebouwd uit vertakte filamenten die bestaan uit een centrale draad van cellen, met daaromheen een ring van 4 ‘pericentrale’ cellen. Deze pericentrale cellen staan vaak gedraaid/gespiraliseerd om de centrale cel heen. De hoofdassen zijn 0.3-0.8 mm in diameter. De primaire vertakkingen ontspringen vanuit de basis van trichoblasten (meercellige haren). De chloroplasten liggen verspreid over radiaire en perifere wanden van de pericentrale cellen transparant (de radiaire wand is de wand die tegen de pericentrale cel aanligt, de perifere wand is de rand die naar de buitenkant is gericht). De jonge delen van de filamenten zijn niet bedekt met schorscellen (ongecorticeerd), maar op de oudere delen kan onvolledige corticatie voorkomen.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere Polysiphonia soorten en filamenteuze soorten, zoals Ceramium-soorten. Ceramium- en Polysiphonia-soorten verschillen in dat de centrale cellen van Ceramium veel dikker en langer zijn dan de periaxiale cellen, terwijl de centrale cellen van Polysiphonia relatief dunner zijn dan de pericentrale cellen. Om Polysiphonia-soorten van elkaar te onderscheiden, moet met de microscoop gekeken worden naar o.a. de aanwezigheid van stekels, trichoblasten (kleurloze filamenten van beperkte groei) en het aantal pericentrale cellen. Verwarring zou ook kunnen optreden met Chondria-soorten. Dit zijn soorten met 5 pericentrale cellen die nauwelijks zichtbaar zijn (behalve bij doorsnede), wegens de meerlagige cortex (schorscellen).
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos