a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Percursaria percursa (C.Agardh) Rosenvinge, 1893

Viltig schorrenwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Thallus (plantvorm) vormt viltige of wollige matten op schorren die zacht aanvoelen (maar niet slijmerig). Elk individu bestaat uit een draad die twee celrijen breed is en tot enkele cm lang. De draad is onvertakt, 35 µm breed en 18-25 µm dik. In oppervlakteaanzicht liggen de twee cellen duidelijk naast elkaar en in zijaanzicht lijkt de draad één cel dik. De cellen zijn ongeveer vierkant. De chromatofoor (onderdeel van de cel dat pigment bevat) ligt tegen de wand van de cel aan.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere draadvormige, onvertakte groenwieren, zoals Ulothrix-soorten, Rhizoclonium-soorten en Urospora-soorten. Deze soorten zijn echter uniseriaat (uit één celrij bestaand), terwijl Percusaria percursa biseraat is. Blidingia-soorten zijn biseriaat aan de basis, maar multiseraat hoger in het blad.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos