a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)

Zwartgevlekte herfstuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet beschouwd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een zwerver die verspreid over het land slechts heel af en toe wordt waargenomen.

In het kort...
De zwartgevlekte herfstuil is een zeldzame zwerver, die slechts af en toe wordt waargenomen.