a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)

Zwartstipspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. RL: bedreigd.

In het kort...
Onder andere kamperfoelie en bosrank zijn waardplanten van de zwartstipspanner.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting