a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)

Zwartvlekspikkelspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een uiterst zeldzame zwerver waarvan slechts enkele vangsten bekend zijn. Mogelijk bevinden zich in Zuid-Holland enkele lokale populaties; er worden daar de laatste jaren af en toe één of meerdere exemplaren van deze soort op licht aangetroffen. RL: gevoelig.

In het kort...
De zwartvlekspikkelspanner is een zeer zeldzame soort met een kleur en een patroon, die lijken op hout.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting