a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Zuringuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De zuringuil is een gewone soort van allerlei open gebieden, zoals graslanden, parken en tuinen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting