a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hyppa rectilinea (Esper, 1788)

Zwartstreepuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. De meeste (oude) waarnemingen komen van de Veluwe. RL: ernstig bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 16-19 mm. Zowel de bovenzijde van het borststuk als het wortelveld van de voorvleugel zijn vuilwit van kleur, waardoor de dikke zwarte schouderstreep extra opvalt. Deze schouderstreep eindigt in een diepe punt van de sterk getande binnenste dwarslijn. In het verlengde van deze streep ligt een dunnere zwarte streep in het roodachtig bruine middenveld. De ringvlek is opvallend langgerekt. In het vuilwitte zoomveld liggen enkele zwarte pijlvormige strepen. Er is weinig variatie; soms zijn het wortelveld en het zoomveld niet witachtig, maar grijsachtig bruin van kleur.

Kenmerken rups: Tot 45 mm; lichaam roodachtig bruin tot grijsachtig bruin met over de rug drie zwartgezoomde, grijze lengtestrepen, soms met wigvormige vlekken, die ruitvormige figuren vormen; op de rugzijde van segment elf een duidelijke bult; over de kleine witte spiracula een donkerbruine lengteband; kop glimmend zwartachtig bruin.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting