a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Zwartvlekdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-12 mm. De enige overwegend witte dwergspanner met slechts één grote blauwachtig grijze of zwartachtige vlek langs de voorrand van de voorvleugel; vaak is deze vlek verbonden met de middenstip. Er is enige variatie. Soms is de vlek langs de voorrand onduidelijk en staat de middenstip geïsoleerd; soms is de grondkleur meer grijsachtig.
Kenmerken rups: Tot 19 mm; sterk gerimpeld; zeer variabel in kleur, van geel tot groen, bruin of grijs, gewoonlijk met een donkere middenstreep over de rug en soms met duidelijke roodachtig bruine vlekjes op rug en flanken.Uiterlijk Porter: 21-23 mm. Lijfkleur is buitengewoon variabel, met als basis groen, bruin of grijs en gewoonlijk met roodachtige, bruine of grijze ruglijn en dikwijls met nog meer tekening op rug en flanken.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting