a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)

Zwarte-w-vlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De V op beide voorvleugels van de zwarte-w-vlinder vormen in rusthouding van de vleugels samen een W.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting