a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)

Witte eenstaart
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Drepanidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Kan op de vliegplaats soms talrijk zijn. Komt vooral voor langs de kust, rond Nijmegen en in Limburg, maar ook elders wordt de soort af en toe waargenomen. RL: bedreigd.

In het kort...
Het teken op de voorvleugels van de witte eenstaart lijkt wat op een Chinees karakter.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting