a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)

Wit spannertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt verspreid voor in het midden, het zuiden en het oosten van het land; incidenteel een waarneming daarbuiten. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 9-11 mm. Dit spannertje heeft een grillig patroon van veel golvende dwarslijnen op de witte vleugels. De bruine tot grauwbruine lijnen liggen niet allemaal op regelmatige afstand van elkaar. Kenmerkend is de dubbele grillige middelste dwarslijn op de voorvleugel. De franjelijn bestaat uit zwarte stipjes. Soms is een vage bruine middenstip op de voorvleugel aanwezig. Er is weinig variatie.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting