a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Wingerdpijlstaart
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Sphingidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012trekvlinder

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn; in 2006 is deze soort gezien op de Waddeneilanden Texel en Terschelling. De meest recente waarnemingen (2009, 2013, 2015) komen uit Zeeland.

In het kort...
De wingerdpijlstaart heeft een lange smalle zilverwitte baan over de voorvleugels.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting