a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)

Witlijntandvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland; ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt de soort lokaal waargenomen. De westelijke areaalgrens loopt over Nederland. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De witlijntandvlinder heeft een donkerdere tekening dan de andere tandvlinders.