a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)

Weegbreebeer
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een soort die vroeger populaties had in het uiterste zuiden van Limburg. Na lange tijd afwezigheid is de soort in 2010, 2012 en 2014 weer waargenomen op diverse plekken in Zuid-Limburg. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
De opvallende lengtestreep op de voorvleugel is kenmerkend voor de weegbreebeer.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting