a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Furcula bifida (Brahm, 1787)

Wilgenhermelijnvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor. RL: bedreigd.

In het kort...
De wilgenhermelijnvlinder heeft behalve wilg ook populier als waardplant.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting