a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Archanara neurica (Hübner, 1808)

Witkraagrietboorder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in het zuidwesten van het land; er zijn geen waarnemingen bekend ten oosten van de lijnEmmen-Eindhoven. RL: niet bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze uil lijkt sterk op de geelbruine rietboorder (A. dissoluta), maar is daarvan te onderscheiden door de duidelijkere witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk en het ontbreken van de middenstip op de onderzijdevan de voor- en achtervleugel. De donkere, lichtomrande ringvlek en niervlek liggen beide gedeeltelijk in de donkere veeg die vanuit het wortelveld langs de hoofdader doorloopt tot in het middenveld; vaak zijn deze uilvlekken slechts zichtbaar als kleine witte vlekken of boogjes. Dichter bij de voorrand zijn soms zeer vaag de buitenste randen van de ringvlek en de niervlek te herkennen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting