a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Catocala electa (Vieweg, 1790)

Wilgenweeskind
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele oude waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1946 in Geulhem.

In het kort...
Van het wilgenweeskind zijn slechts oude waarnemingen bekend.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting