a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lycium chinense P. Mill.

Chinese boksdoorn
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Solanaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Toxiciteit:Bron: Marco Roos en Leni Duistermaat (2020) in Heukels' Flora 24e ed. (met aanvullingen FLORON)Zwak giftige plant (behalve schors en bessen)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003China
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Chinese boksdoorn staat op droge, kalk- en voedselrijke, zure tot basische, humusarme zand-, leem- en kleibodems. Ze groeit in struikgewas langs rivieren, op hellingen en taluds, op zoute plekken en i... [meer]