a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)

Heidewitvlakvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lymantriidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland. RL: gevoelig.

In het kort...
Struikhei, dophei en wilde gagel zijn de waardplanten van de heidewitvlakvlinder.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting